Archive for november 26, 2017

Life change…

Om tid läker sår? Det är nog inte tiden i sig som läker såren, utan det är vad vi gör under tiden som har betydelse… i tider av tomhet… i tider av kärlek… i tider av saknad… i tider av hat… i tider av glädje… i tider av sorg… i tider av lycka.

God gives his hardest battles to his strongest soldiers

🙏🏼🙏🏼🙏🏼 ❤️❤️❤️