Slut snackat…

Överallt tycks människor prata om (?) Shorts😳 Den 20:e augusti och knäppt jacka på det👊🏼

Ju mer PK man försöker vara…. ju mer har man nog att dölja…

Slut snackat.