Jag har blivit Fastighetsägare…

Från en säker källa kom jag på en briljant affärsidé!

Magasinshyra!

Scenario vid en separation: Den som flyttar ut får betala magasinshyra till den andra under den tid som individens personliga ägodelar och möbler finns kvar i bostaden 👍🏼 Skit i samma hur onormalt det verkar, det är ju Briljant! Enligt färska rapporter har ju procenten av separationer ökat kraftigt i och med Covid-19.

Cashen kommer rulla in! 2 000 kr i veckan👍🏼

Jag är nu mera fastighetsägare.