Under två veckor har jag kommit in i samma kläder, köpt samma varor, aldrig tagit någon kundkorg utan varorna tar jag i famnen och plockas alltid i samma systematiska turordning. Idag bröt jag dock mönstret och köpte bara ETT kaffepaket. Nu har dom något att prata om i personalrummet.